SJIBBOLET FILOSOFIE

Hedendaagse, invloedrijke
denkers uit Nederland, Vlaanderen
& andere landen

michel de certeau

De vreemdeling

Eenheid in verschil

Michel de Certeau, De vreemdeling, Omslag

Oorspronkelijke titel

L’étranger ou l’union dans la différence

 

Vertaling Willy Hemelrijk

Inleiding Inigo Bocken

 

Paperback, 12,5 × 20,5 cm

248 pagina’s, € 26,50

 

Verschenen in februari 2019

 

ISBN 978 94 9111 038 2 
NUR 700

 

Verkrijgbaar in de boekhandel.

Of bestel rechtstreeks via Berneboek.

 

 

«Verrassend en actueel, uitdagend en prikkelend.»

Hendro Munsterman in nederlands dagblad

 

Michel de Certeau schrijft over het essentiële van de christe-
lijke ervaring: de ontmoeting met de ander, met alle anderen,
die eenieder tegenkomt tijdens zijn weg naar God, de geheel Andere. De Schrift, het gebed van de gelovigen, de kracht
van de traditie, maar ook de onzekerheden in de samenleving wanneer haar gemeenschappelijke taal aan erosie onderhevig
is, de botsing van culturen : dit alles kan ieders leven voeden, inspireren, veranderen, in beweging zetten — zolang je de
reis naar de Ander aandurft, zoals Abraham ooit deed, toen
hem en zijn nageslacht een ander land werd beloofd.

 

 

Michel de Certeau (1925–1986) was een Franse jezuïet, historicus, filosoof en psychoana­lyticus. Hij heeft een groot oeuvre op
zijn naam staan. Hij is een geliefd auteur van paus Franciscus,
die vaak uit zijn werk ­citeert.

 

 

//  Recensie door Inigo Bocken in Jezuïeten, nr. 57, lente 2019 (pdf)

//  Gesprek met Inigo Bocken, podcast, mei 2019

//  Bespreking door Marc De Kesel in de Reactor, september 2019

 

 

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS