PSYCHOANALYSE

Psychoanalytisch gedachtegoed.
Klassiek, maar ook huidige betekenis & toepassing.

leontine brameijer

& marjolein de craen [redactie]

Liefde en waarheid

Denken & werken vanuit kleiniaans perspectief

Liefde en waarheid — Denken & werken vanuit kleiniaans perspectief, Omslag

Paperback met flappen

12,5 × 20,5 cm

184 pagina’s, € 19,99

 

ISBN 978 94 9111 052 8 
NUR 770

 

Verschenen in maart 2022

 

Verkrijgbaar in de boekhandel.

Of bestel rechtstreeks via Berneboek.

Sinds enkele jaren wordt het gedachtegoed van de
Oostenrijkse/Britse psychoanalytica Melanie Klein
— geworteld in de theorie van Sigmund Freud — door
een nieuwe generatie Nederlandse psychoanalytici
bestudeerd en gewaardeerd en in de praktijk van het
analyseren toegepast. Deze analytici beschouwen de
kleiniaanse inzichten als verrijkend, niet alleen voor het
werken met patiënten op de analysebank maar ook voor het verlevendigen en op gang houden van het psychoanalytisch discours in Nederland. De theorie vormt een visie waarmee
het eigen innerlijk begrepen kan worden, en waarmee
betekenis wordt verleend aan allerlei aspecten van onze samenleving en van de ons omringende wereld. Waarheids-
liefde is daarbij leidend.

 

«Met deze indrukwekkende bundel klinische en theoretische hoofdstukken bieden de auteurs de Nederlandse lezer
een uitstekende inleiding in het kleiniaans gedachtegoed. Duidelijk wordt hoe begrippen als onbewuste fantasie, overdracht, interpretatie, en tegenoverdracht begrepen kunnen worden vanuit Klein’s vroege observaties van kinderen, en de meer controversiële ideeën rond doods-
drift, reparatie, creativiteit en vrouwelijkheid komen
ook aan bod. Dit boek zal een geweldige bron zijn
voor psychotherapeuten, academici, en ook voor de geïnteresseerde leek.»

 

dr. john steiner

Leeranalyticus British Psychoanalytical Society,
auteur en laureaat van de Sigourney Award

 

 

leontine brameijer is psychotherapeut en psychoanalytica, opleider bij de NPaV.

marjolein de craen  is psychotherapeut en psychoanalytica, lid van de NPaV.

 

Overige bijdragen van Marly Horsch, Simone Logtenberg,
Tinka Prast, Thijs Timmer, Lies Wiersema.

 

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS