PSYCHOANALYSE Psychoanalytisch gedachtegoed.
Klassiek, maar ook huidige betekenis & toepassing.
sigmund freud Brieven aan Jeanne Lampl-de Groot 1921–1939
Sigmund Freud, Brieven aan Jeanne Lampl-de Groot, Omslag
Vertaling, inleiding & annotatie:
Gertie Bögels Paperback met flappen, 12,5 × 20,5 cm 228 pagina’s, € 25,99 Verschenen in 2012 ISBN 978 94 9111 007 8 
NUR 770 Beperkte voorraad bij CBC In augustus 2022 zal een Engelstalige editie verschijnen bij Routledge. Voorjaar 2017 verscheen bij
PsychoSozial Verlag een 
Duitstalige editie van dit boek.
«Wat een mooi boek!» tijdschrift voor psychiatrie «Een mooi beeld van de manier waarop Freud met een
soort ingehouden en tegelijkertijd openhartige intimiteit
zijn relatie met Jeanne onderhield. De bezorging van de
brieven is bovendien voortreffelijk» de psycholoog «Meine liebe Jeanne.» Zo begint de laatste brief van de jaren-
lange correspondentie tussen Sigmund Freud en de latere vrouwelijke nestor van de Nederlandse psychoanalyse, de psychiater Jeanne Lampl-de Groot. Ruim zeventig brieven van Freud, wereldwijd nu voor het
eerst gepubliceerd, bieden een zeldzame gelegenheid om
Freud als persoon, als arts en als middelpunt van de internationale psychoanalytische beweging van nabij te
leren kennen. In deze periode groeit de betekenis van
de psychoanalyse als wetenschap, als cultuurfilosofie en
als behandeling voor psychische aandoeningen. De hartelijke en vertrouwelijke toon over alledaagse zorgen,
over gezinsleden, over Freuds chronische kaakaandoening,
ook echter over hun wetenschappelijke publicaties, Freuds
visie op hun beider collega’s en hun krachtig teweerstellen
tegen het naderend onheil van Hitlers ‘Derde Rijk’, maken
dit boek tot een bijzondere, gevarieerde en soms onthullende leeservaring. Aan deze publicatie is een selectie van brieven toegevoegd
die Jeanne Lampl-de Groot rond het begin van haar analyse
aan haar ouders schreef. Zij verschaffen een boeiend beeld
van de sfeer waarin de psychoanalyse internationaal tot bloei kwam. Jeanne Lampl-de Groot had daar een onvervreemdbaar aandeel in. dr. gertie bögels is psychiater en psychoanalytica en publiceerde eerder over onderwerpen als psychoanalyse
en biografie, infantresearch, taalverwerving en trans-
generationele oorlogsgevolgen. Zij maakt deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Psychoanalyse. // Sigmund Freud, Werken, dagelijkse blog van een lezer (www.readingfreud.com)

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS