PSYCHOANALYSE Psychoanalytisch gedachtegoed.
Klassiek, maar ook huidige betekenis & toepassing.
jos dirkx [red.] Grenzen & grenzeloosheid Psychoanalyse in een nieuwe tijd
Jos Dirkx (redactie), Grenzen & grenzeloosheid, Omslag
Paperback, 12,5 × 20,5 cm Ca. 136 pagina’s, € 17,50 ISBN 978 94 9111 043 6 
NUR 770 Verschenen in oktober 2019 Beperkte voorraad bij CBC
De psychoanalytische behandelsetting biedt een veilige omgeving die het mogelijk maakt om in hectische tijden tot bezinning en zelfreflectie te komen. In een ontdekkingsreis 
naar het onbewuste innerlijke leven proberen we belemme-ringen op te lossen en talenten meer ruimte te geven. Hier is moed voor nodig en van twee kanten toewijding aan de therapeutische relatie. Tegelijkertijd leven we in een wereld 
die razendsnel verandert en waarbij grenzen vervagen. 
Kunnen we nog alleen met ons zelf zijn? Bestaan we nog wel 
als we niet gezien en geliked worden? In het boek komt aan bod hoe de psychoanalytische theorie 
en praktijk zich tot deze nieuwe tijd kan verhouden. 
Aan de orde komen: grensoverschrijding, digitalisering, ecopsychoanalyse, autonomie in verbondenheid, enactment, masculiene identiteit en de intrapsychische realiteit en buitenwereld. Met bijdragen van: Edwin Bouman, Leontine Brameijer, Jos Dirkx, 
Catherine Pannevis, Eva Prinsen & Claudia Schnitzler. Jos Dirkx is psychiater, psychotherapeut en psychoanalyticus.

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS