PSYCHOANALYSE Psychoanalytisch gedachtegoed.
Klassiek, maar ook huidige betekenis & toepassing.
jos dirkx & nelleke nicolai [red.] Kind, gezin & identiteit
Paperback, 12,5 × 20,5 cm 144 pagina’s, € 19,99 Verschenen in 2014 ISBN 978 94 9111 019 1 
NUR 770 Beperkte voorraad bij CBC
In dit boek staan het gezin en de invloed daarvan op de individuele ontwikkeling en identiteit van het kind centraal, bekeken vanuit psychodynamisch perspectief. Er wordt aandacht besteed aan gehechtheid en de omgeving: vooral ouders maar ook broers en zussen. Op bepaalde momenten worden grote stappen gezet in de ontwikkeling en de versteviging van de identiteit. Dit is ook gerelateerd aan veranderingen in het brein. Aan bod komt waar het mis kan gaan en hoe hier in therapie mee omgegaan kan worden, bijvoorbeeld bij een eetstoornis. En hoe verloopt dit alles in bijzondere situaties zoals in een pleeggezin, ingeval van adoptie of in een andere cultuur? 
Neemt het gezin nog altijd een centrale plaats in of zijn vrienden en leeftijdsgenoten belangrijker geworden dan 
ouders, broers en zussen voor de ontwikkeling van de eigen identiteit? J. Dirkx is psychiater-psychoanalyticus, opleider bij het 
Nederlands Psychoanalytisch Genootschap en werkzaam in eigen praktijk. N.J. Nicolai is psychiater-psychoanalyticus-psychotherapeut, 
opleider bij het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap en werkzaam in eigen praktijk.

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS