PSYCHOANALYSE Psychoanalytisch gedachtegoed.
Klassiek, maar ook huidige betekenis & toepassing.
jos dirkx & nelleke nicolai [red.] Depressie & psychodynamiek
Jos Dirkx & Nelleke Nicolai, Depressie & psychodynamiek, Omslag
Paperback, 12,5 × 20,5 cm 172 pagina’s, € 19,99 Verschenen in 2012 ISBN 978 94 9111 012 2 
NUR 770 Beperkte voorraad bij CBC
Depressie neemt steeds meer toe, ondanks verschillende ‘evidence-based’ behandelmethoden. Er wordt zelfs van een epidemie gesproken. Toch zijn er veel controverses rond depressie. Komt depressie echt zoveel voor of is aan ‘gewoon verdriet’ een psychiatrisch etiket gegeven? Missen de huidige behandelingen iets essentieels? In dit boek staat het psychodynamisch perspectief op 
depressie centraal, zowel in theoretische bespiegelingen als 
in praktische zin bij de beschrijving van psychodynamische behandelmethoden. Met bijdragen van Maarten van Buuren, Jos Dirkx, Marc Hebbrecht, Nelleke Nicolai, Jan van de Sande, Catrien Spaans, Rien Van & anderen. J. Dirkx is psychiater-psychoanalyticus, opleider bij het 
Nederlands Psychoanalytisch Genootschap en werkzaam in 
eigen praktijk. N.J. Nicolai is psychiater-psychoanalyticus-psychotherapeut, 
opleider bij het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap 
en werkzaam in eigen praktijk.

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS