ORATIO De essayreeks van Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht 
op vraagstukken op het gebied 
van religie, cultuur en filosofie.
Theo de Boer & Ger Groot, Religie zonder God, Omslag
Paperback met flappen, 14,5 × 23,5 cm 120 pagina’s, € 18,50 Verschenen in 2013 Tweede druk, 2014 ISBN 978 94 9111 005 4 
NUR 730 Verkrijgbaar in de boekhandel. Of bestel rechtstreeks via Berneboek.
«Een eigenzinnig boekje van twee filosofen die 
het stof van hun jasje kloppen en doen wat filosofen 
óók moeten doen: nieuwe vragen stellen.» nrc handelsblad «Het beste filosofische boek van het jaar.» trouw Hoewel de godsdienst voortdurend wordt doodverklaard, weigert hij hardnekkig te verdwijnen. Maar de manier waarop gelovigen denken over God en het heilige is niet meer dezelfde als vijftig jaar geleden. Wat kan godsdienst nog betekenen? Blijft er van de religie 
nog iets meer over dan een verzameling rituelen, aangevuld 
met het vage besef dat er in het leven ‘iets meer’ moet zijn 
dan het banale hier en nu? Valt er nu nog iets redelijks te 
zeggen over transcendentie, het hart van de religie zelf? In plaats van te willen spreken als een wetenschap zal de theologie zich moeten laten inspireren door het denken van Pascal en Levinas, zo betoogt De Boer. Groot pleit daartegen-
over voor een materialistische benadering van de godsdienst waarin het religieuze handelen centraal staat. theo de boer (1932–2021) was hoogleraar filosofie aan 
de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. 
Hij schreef talrijke boeken en artikelen op het gebied van filosofie en theologie. Ook maakte hij deel uit van de adviesraad van Uitgeverij Sjibbolet. ger groot is universitair hoofddocent filosofische 
antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Hij publiceert geregeld in Trouw en NRC Handelsblad. // Necrologie Theo de Boer door Ger Groot, 21 december 2021 theo de boer & ger groot Religie zonder God Een dialoog

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS