ORATIO

De essayreeks van Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht
op vraagstukken op het gebied
van religie, cultuur en filosofie.

Inigo Bocken, Billijkheid, Omslag

Paperback met flappen, 14,5 × 23,5 cm

88 pagina’s, € 15,95

 

Verschijnt najaar 2019

 

ISBN 978 94 9111 039 9 
NUR 700

 

 

In de lange geschiedenis van het nadenken over waarheid
en gerechtigheid heeft de billijkheid altijd een bijzondere,
zij het enigszins eigenzinnige rol gespeeld — nu eens als
morele deugd, dan weer als een belangrijk en scherp
omschreven juridisch concept en, zij het meer verborgen,
ook als kwaliteit van wetenschappelijk kennen.
In welke gestalte ook — steeds opnieuw verwees de billijk-
heid (aequitas, epikie, epieikeia) naar de nooit overbrugbare afgrond tussen algemene regels en hun concrete toepassing. Billijkheid voor­onderstelt het vermogen om met onzekerheid
en niet-weten om te gaan. Zij staat voor het ontbreken van eenduidigheid en voorspelbare zekerheid. In dit opzicht is
de billijkheid een categorie die eerder in de spiritualiteit
dan in de ethiek thuishoort. Vandaag worstelen we met ons verlangen naar zekerheid. Er is in toenemende mate nood
aan modellen en categorieën om met onzekerheid en niet-
weten om te gaan. De grillige geschiedenis van de billijkheid
— haar glorie en ondergang — zou wel eens een spiegel
kunnen bieden waarin spiritualiteit als het cultiveren van onzekerheid in onze tijd verschijnt.

 

inigo bocken is wetenschappelijk directeur van het
Titus Brandsma Instituut, univer­sitair docent religie
en cultuurtheorie aan de RU Nijmegen en hoogleraar
filosofie aan de Cusanus Hochschule te Bernkastel-Kues.

inigo bocken

Billijkheid

Koorddansen op het goede

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS