SJIBBOLET FILOSOFIE Hedendaagse, invloedrijke
denkers uit Nederland, Vlaanderen
& andere landen
herman westerink Lust & onbehagen
Herman Westerink, Lust & onbehagen, Omslag
Paperback, 11,5 × 18,5 cm 72 pagina’s, € 12,50 Verschenen in mei 2017 ISBN 978 94 9111 037 5 
NUR 730, 700 Uitverkocht.
De psychoanalyse stelt een scherp onderscheid tussen normaliteit en pathologie ter discussie. Bovendien heeft 
zij oog voor het feit dat het subject geen consistentie bezit 
en de religie geen zekere zingevingskaders biedt of een eenduidige functie heeft. Met name in de moderne mystiek 
en spiritualiteit, vol van lust en onbehagen, komt dit op uitvergrote wijze aan het licht. Vanuit de ideeën van Freud, Lacan, De Certeau en Foucault verkent Westerink de blijvende betekenis van de psychoanalyse voor het denken over religie 
en mystiek, subjectiviteit en psychopathologie. prof. dr. herman westerink is werkzaam aan 
het Titus Brandsma Instituut en aan het Center for Contemporary European Philosophy van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is als bijzonder gasthoogleraar verbonden aan de KU Leuven.

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS