SJIBBOLET FILOSOFIE Hedendaagse, invloedrijke
denkers uit Nederland, Vlaanderen
& andere landen
ruud welten & 
marc de kesel [red.] Het godstrauma Lacan, religie & moderniteit
Ruud Welten & Marc De Kesel (redactie), Het godstrauma, Omslag
Paperback, 12,5 × 20,5 cm 184 pagina’s, € 22,99 Verschenen in januari 2018 ISBN 978 94 9111 035 1 
NUR 700, 730 Verkrijgbaar in de boekhandel. Of bestel rechtstreeks via Berneboek.
De vraag naar de rol van religie in de wereld vereist een andere manier van denken. Anders dan de benadering die rede tegen-
over geloof plaatst om eenvoudigweg voor een van de twee 
te kiezen. Aan de hand van het werk van een van de meest besproken denkers van de twintigste eeuw, psychoanalyticus 
en filosoof Jacques Lacan (1901–1981), wordt deze vraag onderzocht. Lacan heeft zich op vele plaatsen in zijn omvangrijke oeuvre uitdrukkelijk uitgelaten over het statuut en de functie van 
religie in onze moderne tijd. Sommigen vinden in zijn werk argumenten om religie te beschouwen als een structurele ordening die de religieuze ervaring zelf overbodig maakt. 
Voor anderen geeft zijn werk aanleiding om de religieuze ervaring als een haast traumatische ontmoeting met het reële 
te beschrijven. Waar de gangbare logica tekortschiet, biedt Lacan ons een ‘logica van het fantasme’ om het hardnekkige 
van de religie en haar verbeelding enigszins te vatten. Met medewerking van Marc De Kesel, Dominiek Hoens, 
Antoine Mooij, Marcel Poorthuis, Rico Sneller, Ruud Welten 
& Herman Westerink. Ruud Welten is bijzonder hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam vanwege Stichting Thomas More en universitair hoofddocent filosofie aan Tilburg University. 
Hij promoveerde op het werk van Jean-Luc Marion en Emmanuel Levinas en publiceerde daarnaast over het werk van onder meer Jean-Paul Sartre en Michel Henry. Een recente publicatie is Als de graankorrel niet sterft. Een filosofische archeologie van openbaring (Klement 2016). Marc De Kesel is wetenschappelijk secretaris en senior onderzoeker aan het Titus Brandsma Instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanuit filosofisch perspectief doet hij onderzoek in domeinen als religie- en mystiektheorie, holocaustreceptie, lacaniaanse theorie en kunst- & cultuurkritiek. Hij publiceerde onder meer: Eros & Ethics. Reading Lacan’s Seminar VII (Albany NY: SUNY Press, 2009); Goden breken. Essays over Monotheïsme (Amsterdam: Boom, 2010); Auschwitz mon amour: Over Shoah, 
fictie en liefde (Amsterdam: Boom, 2012); Žižek (Amsterdam: Boom, 2012); Niets dan liefde. Het vileine wonder van de gift (Amsterdam: Sjibbolet, 2012); Zelfloos. De mystieke afgrond van het moderne Ik (Utrecht: Kok, 2017).

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS