SJIBBOLET FILOSOFIE

Hedendaagse, invloedrijke
denkers uit Nederland, Vlaanderen
& andere landen

laurens ten kate

De vreemde vrijheid

Nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid
en humanisme in de 21ste eeuw

Laurens ten Kate, Vreemde vrijheid, Omslag

Paperback, 11,5 × 18,5 cm

72 pagina’s, € 12,50

 

Verschenen in mei 2016

Derde druk, 2019

 

ISBN 978 94 9111 029 0 
NUR 730, 700

 

Verkrijgbaar in de boekhandel.

Of bestel rechtstreeks via Berneboek.

«Hoe is die vreemde vrijheid van het scheppen mogelijk in
een tijd van ideologieën die de mensen in hun greep houden?» Deze vraag van Albert Camus uit 1954 klinkt vandaag
heel anders: de ideologieën waarnaar hij verwijst, hebben grotendeels afgedaan.

 

Toch is de vraag naar een andere vrijheid actueler dan ooit. Vrijheid leidt niet tot rendement, ze is geen zelfverwerkelijking en heeft weinig te maken met autonomie. Wie vrij is, schept
een wereld maar wordt tegelijkertijd door die wereld geschapen.
Zo is vrijheid een confrontatie met het vreemde, in de wereld,
in de mens, in onszelf.

 

In dialoog met denkers als Nietzsche, Bataille, Arendt, Nancy, Sloterdijk en Taylor laat Laurens ten Kate zien hoe die con-
frontatie ons zicht geeft op nieuwe betekenissen van aloude
woorden: schepping en verbeelding, transcendentie en secula-
risering, zingeving en spel, vrijzinnigheid en humanisme.

 

laurens ten kate is filosoof en theoloog. Hij is verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek Utrecht als hoofd-
docent filosofie en religiestudies en als bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en humanisme.

 

 

//  Interview in Het vermoeden (22 januari 2017, video, 25 minuten)

//  Laurens ten Kate over De vreemde vrijheid (video, 2 minuten)

 

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS