SJIBBOLET FILOSOFIE Hedendaagse, invloedrijke
denkers uit Nederland, Vlaanderen
& andere landen
etty mulder De diepte van kunst Een beschouwing over de hermeneutiek
van Anton Ehrenzweig
Ettty Mulder, De diepte van kunst, Omslag
Paperback, 11,5 × 18,5 cm 68 pagina’s, € 12,50 Verschenen maart 2017 ISBN 978 94 9111 034 4 
NUR 730, 612 Verkrijgbaar in de boekhandel. Beperkte voorraad bij CBC.
In 1967 verscheen van de freudiaanse psychoanalyticus
en kunsthistoricus Anton Ehrenzweig The Hidden Order of Art,
een hermeneutische leer over kunst. Kunst biedt volgens Ehrenzweig een uitweg uit de elementaire vormeloosheid van het bestaan. De diepte van kunst laat zich verklaren
aan de hand van het ‘primair en secundair proces’: chaotische
en ordenende impulsen die in het bewustzijn werkzaam zijn. In Ehrenzweigs visie op de verborgen organismen van kunst staat de fragmentarische structuur van het werk als een open vorm op de voorgrond. Volgens deze dynamische opvatting verschuift de nadruk op het integrale, voltooide werk naar
het ontstaan ervan — het is nooit af. Het kunstwerk valt
qua betekenis samen met de wording van het kunstwerk :
van resultaat naar beleving, van gefixeerd eindproduct
naar deelname. prof. dr. etty mulder (1946–2020) was musicologe en 
cultuurhistorica en was verbonden aan de Radboud Universiteit.
Zij schreef veelal over interdisciplinaire en kunsttheoretische onderwerpen. Zij ontving in 2011 de hoge Franse onder-
scheiding Chevalier dans L'Ordre des Arts et des Lettres. www.ettymulder.nl // Recensie door Maarten Brandt, Opus Klassiek, juli 2017

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS