SJIBBOLET FILOSOFIE Hedendaagse, invloedrijke
denkers uit Nederland, Vlaanderen
& andere landen
jan renkema & leonie van straaten [redactie] Kerk van de toekomst
Kerk van de toekomst, Renkema & Van Straaten, Omslag
Paperback, 12,5 × 20,5 cm 152 pagina’s, € 17,95 Verschenen op 7 december 2016 ISBN 978 94 9111 032 0 
NUR 700 Uitverkocht
Heeft de kerk toekomst? In antwoorden op deze vraag gaat
het vaak over dalingen in het aantal gelovigen en over misstanden in kerken. Toch zijn er door alle eeuwen heen nieuwe initiatieven ontstaan uit de rijke humuslaag van oude structuren. De kerk laat iets zien: eenheid met God en alle mensen. Een dertiental toonaangevende kerkelijke leiders, theologen
en opiniemakers vertellen over hun inspiratie en hun visie. Samen vormen zij het kleurenspectrum van het gelovig
leven in de Lage Landen: rkk, pkn, okk, Joods, basis-gemeenschappen en ‘vrije’ theologen. Een verrassende bundel die het denken scherpt. trouw Kerk van de toekomst moet pleisterplaats zijn. reformatorisch dagblad met bijdragen van Tamarah Benima, Erik Borgman,
Ine Van Den Eynde, Martin Hoondert, Rosaliene Israël,
Manuela Kalsky, Klaas van der Kamp, Leo Koffeman, Gerard Mathijsen, Arjan Plaisier, Paul de Roy, Joris Vercammen
& Henk Witte. jan renkema is emeritus hoogleraar tekstkwaliteit, en publiceerde ook over Bijbeluitleg. leonie van straaten is theoloog met specialisatie dans. Op 21 januari 2017 is zij tot priester gewijd aan de Oudkatholieke Kerk. Beide redacteuren zijn lid van de oecumenische gemeenschap
De Hooge Berkt in Bergeijk.

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS