SJIBBOLET FILOSOFIE Hedendaagse, invloedrijke
denkers uit Nederland, Vlaanderen
& andere landen
sigmund freud Actuele beschouwingen over
oorlog en dood
Sigmund Freud, Oorlog & dood, Omslag
Paperback, 11,5 × 18,5 cm 72 pagina’s, € 12,50 Vertaling Wilfred Oranje Verschenen 2 mei 2017 ISBN 978 94 9111 036 8 
NUR 770, 730 Verkrijgbaar in de boekhandel. Beperkte voorraad bij CBC.
In 1917 verscheen Sigmund Freuds boek Beschouwingen over
oorlog en dood voor het eerst in Nederland. Het boek bestaat
uit twee verhandelingen die Freud vermoedelijk kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog schreef. Beide zijn
ook honderd jaar later onverminderd actueel. Freud heeft het
in de eerste beschouwing over de grote ontgoocheling die
de oorlog met zich meebrengt en hij gaat in op het driftleven, dat in botsing komt met de cultuur. Het tweede stuk handelt over onze — moeilijke — verstandhouding met de dood. In het nawoord borduurt de psychoanalyticus Antonie Ladan voort op Freuds beschouwingen. ‘Oorlog’ kan een aantrekkelijke kapstok bieden voor de gevoelens die gewekt worden bij het onder ogen zien van onze fundamentele machteloosheid, in laatste instantie ten overstaan van de dood. Het boek sluit af met een beknopte toelichting en druk-
geschiedenis. sigmund freud (1856–1939) is de grondlegger van
de psychoanalyse en geldt als een van de meest invloedrijke denkers van de twintigste eeuw. // Sigmund Freud, Werken, dagelijkse blog van een lezer (www.readingfreud.com)

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS