SJIBBOLET FILOSOFIE Hedendaagse, invloedrijke
denkers uit Nederland, Vlaanderen
& andere landen
marc de kesel & ben schomakers [red.] De schoonheid van het nee Essays over Antigone
De Kesel & Schomakers, Antigone, Omslag
Paperback, 12,5 × 20,5 cm 256 pagina’s, € 24,50 ISBN 978 94 9111 025 2 
NUR 730, 308 Beperkte voorraad bij CBC
«Essays die even erudiet als uiteenlopend zijn» ifilosofie De mooiste aller Griekse tragedies begint met een kleine daad: een jonge, koppige vrouw strooit een dun laagje zand op het lichaam van haar gesneuvelde broer. Alleen was dat gebaar haar verboden door de strenge heerser van haar stad. Zo is Antigone een symbool geworden voor het verzet van het individu tegen de staat, voor de kracht van het vrouwelijke tegenover het mannelijke, voor de voorrang van de goddelijke wet op die van de politiek, voor een individuele ethiek die sterker mag zijn dan een formele. Wat fascineert zo in deze weerbarstige Antigone, geportretteerd door Sophocles, de tragicus van het verlangen en de anatoom van de ziel, welke drang leeft er in haar verzet en hoe slaagt zij erin Shelley te verleiden, en Goethe, Hölderlin, Hegel, Kierke-gaard, Brecht, Lacan en Heaney — en misschien ieder van ons? Op deze vraag geven een aantal bekende essayisten een antwoord, onder wie Marc De Kesel, Klaas Tindemans, Arnon Grunberg, Ger Groot, Annemarie Halsema, Bart Philipsen, Ben Schomakers, Michel Thys. Marc De Kesel doceert filosofie aan de Saint Paul University, Ottawa (Canada). Zijn onderzoeksdomeinen zijn continentale filosofie, religietheorie, Holocauststudies, psychoanalyse, kunst- en cultuurkritiek. Eerder verscheen van hem bij Sjibbolet Niets dan 
liefde — Het vileine wonder van de gift (2012). Ben Schomakers vertaalt en interpreteert filosofische teksten uit
de Griekse oudheid, die hij beschouwt als vitale getuigenissen van razend intelligente mensen met een scherp oog voor de structuur van het menselijk verlangen. Met deze houding heeft hij (o.a.) gekeken naar Parmenides, Sophocles, Plato, Aristoteles, Plotinus, Proclus 
en Dionysius de Areopagiet.

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS