SJIBBOLET FILOSOFIE Hedendaagse, invloedrijke
denkers uit Nederland, Vlaanderen
& andere landen
edith brugmans Weg van de enkeling De werkelijkheid van sentimenten
Edith Brugmans, Weg van de enkeling, Omslag
Paperback met flappen, 12,5 × 20,5 cm 184 pagina’s, € 20,99 Verschenen in juni 2019 ISBN 978 94 9111 040 5 
NUR 730 Verkrijgbaar in de boekhandel. Of bestel rechtstreeks via Berneboek.
«Het doel is gemeenschappelijk een waarachtig 
en eenvoudig leven te leiden... Indrukwekkend boek.» nbd biblion Dit essay reflecteert over objectieve geestelijke werkelijkheid. Het bestaan van sentimenten (stemmingen, pathemen) 
bewijst dat deze werkelijkheid doorslaggevend tegenwicht 
biedt aan materialisme en individualisme. Bijgevolg is sensitiviteit wezenlijk voor een goed begrip 
van het menselijk leven. De reflectie wordt ontwikkeld aan
persoonlijke ervaringen. Het werk van Iris Murdoch, 
Peter Strawson en Jean-Paul Sartre speelt daarbij een 
belangrijke rol. De centrale gedachte is dat de weg van de
enkeling noodzakelijk tot voorbij de enkeling leidt. Edith Brugmans studeerde rechten en filosofie. Zij werkte als bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Thomas More 
aan de Universiteit Leiden en was universitair hoofddocent
rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit. 
Sinds september 2013 is ze zelfstandig filosoof. Haar onderzoek betreft moraalfilosofische onderwerpen. Zij publiceert onder 
andere over de filosofie van Iris Murdoch.

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS