PUBLICEERT SINDS 2010 OP HET GEBIED VAN

FILOSOFIE, THEOLOGIE, CULTUUR & PSYCHOLOGIE

RECENT VERSCHENEN / VERWACHT

Liefde en waarheid, Melanie Klein, Omslag Melanie Klein, Het kind in ons, Omslag Marc De Kesel, Ik, God & mezelf, Omslag Titus Brandsma, Maria, Omslag

VERSCHENEN

 

«Met deze indrukwekkende bundel klinische en theoretische hoofdstukken bieden de auteurs de Nederlandse lezer een uitstekende inleiding in het kleiniaans gedachtegoed [...]
Dit boek zal een geweldige bron zijn voor psychotherapeuten, academici, en ook voor de geïnteresseerde leek.»

 

Dr. John Steiner

Leeranalyticus British Psychoanalytical Society

VERSCHENEN

 

Psychoanalytica Melanie Klein geeft met een minimum aan vakjargon een breed overzicht van haar theorie. Onze eerste kinderlijke fantasieën en emoties groeien uit tot fijnmazige psychische structuren die ons nu de wereld doen zien en ervaren. Projectie, introjectie, onbewuste fantasie, achtervolgingsangst, splitsen — de paranoïde-schizoïde positie — maken ten koste van afgunst en hebzucht gaandeweg plaats voor psychische integratie, dankbaarheid en empathie, de depressieve positie.

 

 

VERSCHENEN

 

Mystiek als deconstructie — de centrale insteek van dit atypische boek door Marc De Kesel.
Met ‘God’, ‘ik’ & ‘mezelf’ als handzame tools. Uit lezing van enkele grote mystieke teksten blijkt dat het weinig gaat over mystieke ervaringen, maar
veel over ‘ik’ en ‘mezelf’. Zodra ‘God’ daarbij betrokken wordt, fungeert Hij vooral als een analytisch mes, dat het ‘ik’ kritisch deconstrueert en het
van het ‘zelf’ lossnijdt.

 

VERSCHENEN

 

Een mystieke tekst over Maria in haar relatie tot de drie goddelijke Personen. De triniteit is geen starre, in zichzelf gekeerde constructie, maar een levende werkelijkheid. Maria is bij uitstek de mens die de innerlijke godsrelatie van elk mens representeert. Als vereniging van het grootste en het kleinste laat zij de mogelijkhed zien om zelfs
in de meest vastgelopen en nederigste situatie toch de openheid naar het grootse te ontwaren.

 

NIEUWS

HARRY STROEKEN, IN MEMORIAM

Op 28 november 2021 overleed prof. dr. Harry Stroeken, psychoanalyticus-psychotherapeut en filosoof. Hij schreef over Freud, over psycho-
analyse en ook over deze beide in relatie tot godsdienst. Zijn eruditie en intellectuele scherpte wist hij op fijngevoelige en vruchtbare wijze te combineren met common sense-inzichten ontleend aan de psychoanalytische theorie, inzichten die
hij toepaste en uitwerkte in zijn indrukwekkend oeuvre. In 2015 publiceerde hij bij Uitgeverij Sjibbolet Tussen weten en niet weten. Ervaringen van een psychoanalyticus, waarin hij op toegankelijke wijze de essentialia van de psychoanalytische therapie beschrijft.  Als inspirator, auteur, geestverwant en vriend zullen wij Harry node missen. In grote dankbaarheid en met respect gedenken wij hem.

 

 

MELANIE KLEIN (1)

In juni 2021 verscheen bij Sjibbolet een vertaalde tekst van Melanie Klein: Het kind in ons. Psychoanalytica Melanie Klein geeft met een minimum aan vakjargon een breed overzicht van haar theorie. Onze eerste kinderlijke fantasieën
en emoties groeien uit tot fijnmazige psychische structuren die ons nu de wereld doen zien en ervaren. Projectie, introjectie, onbewuste fantasie, achtervolgingsangst, splitsen — de paranoïde-schizoïde positie — maken ten koste van afgunst
en hebzucht gaandeweg plaats voor psychische integratie, dankbaarheid en empathie, de depressieve positie.

 

//  Melanie Klein, Het kind in ons

 

 

 

 

TITUS BRANDSMA

Onlangs verscheen bij Sjibbolet een door Titus Brandsma geschreven mystieke tekst over Maria
in haar relatie tot de drie goddelijke Personen.
De triniteit is geen starre, in zichzelf gekeerde constructie, maar een levende werkelijkheid.
Maria is bij uitstek de mens die de innerlijke godsrelatie van elk mens representeert. Als vereniging van het grootste en het kleinste laat
zij de mogelijkhed zien om zelfs in de meest vastgelopen en nederigste situatie toch de openheid naar het grootse te ontwaren.

In Rome zal Titus Brandsma op 15 mei 2022
heilig worden verklaard.

 

//  Titus Brandsma, Maria

 

MELANIE KLEIN (2) — AANBEVELING

Eind maart 2022 verscheen bij Sjibbolet
een boek over de invloedrijke opvattingen
van Melanie Klein in de Nederlandse psychoanalytische praktijk, getiteld Liefde en waarheidDenken & werken vanuit kleiniaans perspectief.
Professor Rachel Blass (leeranalyticus Israel Psychoanalytic Society, lid British Psycho-analytical Society) beveelt de bundel alvast van harte aan: «Dit boek biedt een diepgaande inleiding tot de kleiniaanse psychoanalyse en verhelderende voorbeelden van hoe deze zinvol
en creatief kan worden toegepast zowel in de klinische setting als daarbuiten. Als zodanig is
het relevant voor hen die voor het eerst kennis-
maken met het kleiniaanse denken én voor hen
die al binnen dit kader werkzaam zijn. Dit boek getuigt er ook van hoe het kleiniaanse denken
in het afgelopen decennium is opgenomen in de Nederlandse psychoanalyse — een proces dat ik met veel waardering heb gevolgd.»

 

 

SJIBBOLET FILOSOFIE

Hedendaagse, invloedrijke denkers uit Nederland, Vlaanderen & andere landen.

Giorgio Agamben, Pilatus & Jezus, Omslag Giorgio Agamben, Naaktheden, Omslag Giorgio Agamben, Avontuur, Omslag
Antoine Mooij, In de greep van de taal, Omslag Marc De Kesel & Ben Schomakers, Antigone, Omslag Marc De Kesel, Niets dan liefde, Omslag
Willem Ietswaart, Wat is dan de mens?, Omslag Gerard Visser, Water dat zich laat oversteken, Omslag Herman Westerink, Verlangen & vertwijfeling, Omslag
Laurens ten Kate, De vreemde vrijheid, Omslag Etty Mulder, De diepte van kunst, Omslag Herman Westerink, Lust & onbehagen, Omslag
Sigmund Freud, Actuele beschouwingen over oorlog en dood, Omslag Kerk van de toekomst, Omslag Ben Schomakers (redactie), Spreken over de grens, Omslag
Ruud Welten & Mark De Kesel (redactie), Het Godstrauma, Omslag Ruud Welten & Mark De Kesel (redactie), Het Godstrauma, Omslag Ruud Welten & Mark De Kesel (redactie), Het Godstrauma, Omslag
Edith Brugmans, Weg van de enkeling, Omslag Karl Rahner, Waarom laat God ons lijden?, Omslag Nicolaas van Cusa, De blik van God, Omslag
Melanie Klein, het kind in ons, Omslag Titus Brandsma, Maria Marc De Kesel, Ik, God & mezelf, Omslag
Melanie Klein, het kind in ons, Omslag Melanie Klein, het kind in ons, Omslag

ORATIO

De essayreeks van Sjibbolet, gekenmerkt door zoekend denken,
oorspronkelijkheid, dialoog & openheid. De essays werpen licht op actuele vraagstukken op het gebied van religie, cultuur & filosofie.

Oratio, Ferry de Jong, Straf, schuld & vrijheid, Omslag
Oratio, Theo de Boer & Ger Groot, Religie zonder God, Omslag Oratio, Renée van Riessen, De ziel opnieuw, Omslag
Oratio, Etty Mulder, De Sirenen zwegen, Omslag Oratio, Gerrit Glas, Twijfel, bewijs & overgave, Omslag Oratio, Gerard Visser, Oorsprong & vrijheid, Omslag
Rinse Reeling Brouwer, Eeuwig leven, Omslag Oratio, Gerrit Glas, Twijfel, bewijs & overgave, Omslag

SJIBBOLET ORIGINE

Een reeks klassieken met persoonlijke en canonieke teksten uit alle tijden.

Sir Thomas Browne, Religio Medici, Omslag Immanuel Kant, Het ontstaan van het heelal en de goede God, Omslag Maarten Luther, Gesprekken aan tafel, Omslag

PSYCHOANALYSE

Psychoanalytisch gedachtegoed. Klassiek, maar ook huidige betekenis & toepassing.

Sigmund Freud, Brieven aan Jeanne Lampl-de Groot, Omslag Jos Dirkx & Nelleke Nicolai, Depressie & psychodynamiek, Omslag Jos Dirkx & Nelleke Nicolai, Kind, gezin & identiteit, Omslag
Harry Stroeken, Tussen weten & niet weten, Omslag Antonie Ladan, Het verlangen naar oorlog, Omslag
Jos Dirkx (redactie), Grenzen & grenzeloosheid, Omslag Melanie Klein, het kind in ons, Omslag Melanie Klein, het kind in ons, Omslag

OVER UITGEVERIJ SJIBBOLET

Uitgeverij Sjibbolet is een onafhankelijke,
zelfstandige uitgeverij en is actief op het
terrein van filosofie, godsdienst, cultuur en psychologie/psychoanalyse.

 

‘Sjibbolet’, een woord van bijbels-hebreeuwse origine, heeft de functiebetekenis van een wachtwoord en van een onderscheidend teken. Naar Jacques Derrida’s Sjibbolet geeft het de
grens aan tussen het eigene en het ander
e’. ‘Sjibbolet’ is tevens een aanduiding die Sigmund Freud gebruikte en toepaste in zijn oeuvre.

 

Uitgeverij Sjibbolet geeft uitsluitend werk
uit in de Nederlandse taal, inclusief naar het Nederlands vertaald materiaal. Oorspronkelijk-
heid en kwaliteit vormen de basis van een
uitgave en zijn als zodanig een sjibbolet.
Het accent van Uitgeverij Sjibbolet ligt op
de hermeneutiek.

 

De uitgaven van Sjibbolet hebben inmiddels
hun weg gevonden naar de diverse lezers, de boekhandels, de pers en de opleidingen. De essayreeks Oratio en de reeks Sjibbolet Filosofie worden goed ontvangen, naast vertaalde werken (Agamben, Freud, Kant, Luther) en andere, oorspronkelijk Nederlandstalige uitgaven.

Uitgeverij Sjibbolet is opgericht door Elsbeth Greven, opgeleid als psycholoog en boek-wetenschapper. Zij heeft een ruime uitgeef-ervaring op het gebied van filosofie, theologie, psychologie/ psychoanalyse, expertise die zij langdurig heeft opgedaan bij Uitgeverij Boom, recenter bij Uitgeverij Klement en bij Uitgeverij KokBoekencentrum, onderdeel van VBK Media. Haar belangstelling ligt tevens bij de uitgeef-geschiedenis van de Nederlandse psychologie/

psychoanalyse, een onderwerp waar zij op

promoveerde (Freud uitgeven, 2006), over

publiceert en werkzaam in is. Tevens heeft
zij het volledige verzamelde werk van Freud uitgegeven: Sigmund Freud Werken (Boom, 2006). Ook publiceert zij populair wetenschappelijke
blogs over theologie en geloof.

 

Eind 2015 vierde Sjibbolet haar eerste lustrum.
De jubileumuitgave van Antoine Mooij, In de greep van de taal, werd gepresenteerd. De voordracht
van Mooij en de toespraak van uitgever Elsbeth Greven bij die gelegenheid zijn te lezen via de koppelingen hieronder.

 

// Antoine Mooij, Lacan & het kind

// Elsbeth Greven, toespraak 15 december 2015

 

 

CONTACT

Uitgeverij Sjibbolet

Fred. Roeskestraat 92 b4,

1076 ed Amsterdam


Uitgever
  dr. Elsbeth Greven

Telefoon  + 31 (0)20 679 50 32

E-mail  e.greven@uitgeverijsjibbolet.nl

 

 

PERS & PROMOTIE

Voor het aanvragen van recensie-exemplaren, promotiemateriaal of voor het inwinnen van informatie over nieuwe titels kunt u contact opnemen met Elsbeth Greven.

 

 

MEDEWERKER PUBLICITEIT

Tijmen Schouws

Telefoon  020 679 50 32

 

 

 

 

 

 

 

BESTELLEN

Boekhandels (Nederland en België):

titels verkrijgbaar via CB en via CBC

 

Particulieren:

titels zijn verkrijgbaar via de reguliere
(internet)boekhandel

 

 

VERKOOP & VERTEGENWOORDIGING

Algemene informatie via

e.greven@uitgeverijsjibbolet.nl

 

 

AUTEURS

Nederlandse en Vlaamse auteurs zijn van harte welkom bij Uitgeverij Sjibbolet. Heeft u een manuscript of een idee neemt u dan bij voorkeur eerst contact op  met de uitgever, Elsbeth Greven.

 

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS